dijous, 22 de desembre del 2016

Tallers nadalencs 2016


Moltes gràcies per venir a passar una estona divertida amb nosaltres i moltíssimes gràcies a na Marga pel contacontes que ens va fer gaudir.

Salut i bones festes a tothom!!

Apima CEIP Sa Bodega

dimecres, 14 de desembre del 2016

Tallers nadalencs 21 de desembreTALLERS NADALENCS

Vine a l'escola a passar una tarda divertida
Tallers nadalencs (carta Reis Mags, mandales, contacontes...)

Dia: 21 de desembre de 2016
Lloc: Menjador CEIP Sa Bodega
Hora: a partir de les 17h.
Socis gratis. No socis: 3€

BONES FESTES A TOTHOM !!!


* L'alumnat haurà de venir acompanyats pels pares en els tallers. Ni el centre ni l'APIMA es faran responsables de l'alumnat durant les activitats de tarda.

Assamblea 20 de desembre

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL DE L'APIMA CEIP SA BODEGA

Data: 20 de desembre 2016, a les 19:00 hores en 1ª convocatòria i a les 19:30 hores en 2ª convocatoria

Lloc: Biblioteca CEIP SA BODEGA.      

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura de l'acta anterior i aprovació de la mateixa si escau.

2.- Informe d'activitats (taller Nadal, propostes per Carnestoltes ...) i línia de treball de la Junta.

3.- Presentació dels comptes del curs 2016/2017 i aprovació de les mateixes si escau.

4.- Presentació de pressupost per al curs 2016/2017 i aprovació del mateix si escau.

5.- Ratificació de nous membres de la Junta.

6.- Informació general.

7. - Torn obert de paraules.

NOTA: Es prega encaridament a les famílies la seva assistència a l'Assemblea per tal d'aconseguir una participació nombrosa en l'adopció dels acords que redunden en la qualitat de l'educació que reben els nostres fills / es, així com se'ls anima a presentar-se a cobrir llocs vacants a la Junta Directiva per als quals no es necessita una formació especial. L'assistència a aquesta Assemblea pot delegar en un altre soci i ha de ser acreditada per escrit.                                                                                                                    

Eivissa, 9 de desembre 2016.                                                                                            

Junta Directiva CEIP SA BODEGA.

*******************************


CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE LA APIMA CEIP SA BODEGA

Fecha: 20 de diciembre 2016, a las 19:00 horas en 1ª convocatoria y a las 19:30 horas en 2ª convocatoria.

Lugar: Biblioteca CEIP SA BODEGA.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del acta anterior y aprobación de la misma si procede.

2. Informe de actividades (taller Navidad, propuestas para Carnaval…) y línea de trabajo de la Junta.

3. Presentación de las cuentas del curso 2016/2017 y aprobación de las mismas si procede.

4. Presentación de presupuesto para el curso 2016/2017 y aprobación del mismo si procede.

5. Ratificación de nuevos miembros de la Junta.

6. Información general.

7. Ruegos y preguntas.

NOTA:  Se ruega encarecidamente a las familias su asistencia a la Asamblea con el fin de lograr una

participación numerosa en la adopción de los acuerdos que redundan en la calidad de la educación que reciben nuestros hijos/as, así como se les anima a presentarse a cubrir puestos vacantes en la Junta Directiva para los que no se necesita una formación especial. La asistencia a dicha Asamblea puede delegarse en otro socio y debe ser acreditada por escrito.

Ibiza ,9 de diciembre del 2016.

Junta Directiva CEIP SA BODEGA


*****************************